Søk om midler fra Fornebu Sparebank Gavefond

Fornebu Sparebank har anledning til å gi deler av sitt overskudd tilbake til lokalsamfunnet i form av gaver til allmennyttige formål. Derfor vil banken dele ut midler til små og mellomstore prosjekter, tiltak eller aktiviteter som er til glede for en stor andel av lokalsamfunnet. Søkere må ha lokal tilknytning og formålet må være tiltak i vår region.

Organisasjoner inviteres til å sende oss en skriftlig søknad og fortell hvorfor akkurat deres prosjekt, tiltak eller aktivitet fortjener et bidrag.

Søknadsfrist: 30.11.2021.Vi gir støtte til prosjekter, tiltak eller aktiviteter primært innenfor disse områdene:

 • Utdanning, opplæring, kompetanse.
 • Barne- og ungdomsaktiviteter.
 • Klima og miljø.
 • Arrangementer med en lokal profil.
 • Kultur.

Gavemidler gis vanligvis ikke til:

 • Ordinær drift hos mottaker eller i en virksomhet.
 • Aksjeselskap med kommersielle formål.
 • Sponsing av idrettsklubber eller lignende.
 • Dekning av reisekostnader.
 • Oppgaver som normalt ivaretas av det offentlige.
 • Annonsestøtte.
 • Enkeltpersoner eller personlige formål.
 • Nødhjelp eller bistand.
 • Religiøse eller politiske formål.
 • Musikk- eller filmproduksjon. 

Saksbehandling:

 • Sakene behandles samlet i egne møter i bankes gavekomité senest 2 uker etter utløpt søknadsfrist.
 • Avslag begrunnes ikke.
 • Søknader som ikke er innenfor retningslinjer for gavetildeling behandles ikke.
 • Søknader som sendes etter utløpt søknadsfrist behandles ikke.
 • Hvem som har mottatt gave fra oss kunngjøres på bankens hjemmeside og de tilskrives.


Søknadsfristen har nå utløpt.

Ved spørsmål eller andre henvendelser om gavefondet, vennligst benytt gavefond@fornebusparebank.no.