Vi i Fornebu Sparebank følger myndighetenes oppfordringer, både lokalt og nasjonalt og stenger derfor våre lokaler for fysiske kundebesøk fra og med mandag 25.01.2021 for å unngå spredning av koronasmitten. Øvrig drift går som normalt og vi er tilgjengelig på telefon og gjennom digitale kanaler.

Vi ber om forståelse for at det kan bli noe ventetid på telefon på grunn av mulig økt pågang. Bruk gjerne e-post eller digitale kanaler om du kan. Alle henvendelser vil bli behandlet fortløpende uansett hvilken kanal du bruker.

Dersom du har mulighet til å oversende oppdraget på e-post til kundeservice@fornebusparebank.no  vil det avhjelpe telefonkøen. Samtidig slipper du til de som ikke håndterer digital kommunikasjon og som må bruke telefon. Haster henvendelsen din, merk dette tydelig med HASTER i emnefeltet.

Du kan også kommunisere digitalt med oss via melding i mobilbank eller nettbank.

Du når oss som vanlig på telefon 40 00 22 65. Du kan også sende SMS eller ringe direkte til din rådgiver dersom det er han/henne du trenger å kommunisere med. Se oversikt over rådgivere her. 

Telefonene være betjent mellom klokken 07-21 på hverdager og 09-21 på helgedager.

Planlagte kundemøter
Har du allerede en avtale om et møte i banken? Da vil vi kontakte deg for å avklare om vi kan løse ditt behov gjennom et telefonmøte, Skype, Teams eller lignende. Dersom du ønsker fysisk møte kan vi planlegge et nytt tidspunkt, men merk at ut fra dagens situasjon kan dette være en stund frem i tid. 

Bankens drift går som normalt
Bankens drift går ellers som normalt med kundeservice på telefon, e-post og i øvrige digitale kanaler, behandling av låneforespørsler, forsikringer, betalinger og sparing.