Tjenestereiseforsikring

Reise Bedrift gjelder alle typer tjenestereiser, også til og fra jobb.
  • Gjelder i hele verden, både på korte dagsreiser og på lengre reiser inntil 60 dager
  • Utvid forsikringen til å dekke ferie- og fritidsreiser for dine medarbeidere med familie
  • Arbeidsgivers eiendeler er medforsikret for inntil 50 000 kroner
Kontakt meg om Tjenestereiseforsikring

Dette dekker forsikringen:

Reisegods - forsikringssum kr 40 000.
Arbeidsgivers effekter er medforsikret for inntil kr 50 000.
Reisesyke og hjemtransport - ubegrenset sum. 
Reiseansvar - forsikringssum kr 10 000 000.

Reiseavbrudd - forsikringssum kr 50 000 per person. 
Rettshjelp - forsikringssum kr 100 000.
Forsinkelse.     
Avbestilling - forsikringssum kr 50 000 for hver sikret. 
Forsikringen må være i kraft før reisen/depositum betales.
Evakuering - erstatter nødvendige og dokumenterte merutgifter 
til reise og opphold, maks 45 dager. 

Tilleggsforsikringer

Forsikringen kan utvides med: 

Ferie/fritidsreiser (inkluderer familie) 
Reise Pluss 
Ulykke (gjelder der lov om yrkesskade ikke gjelder)

Remplassering (dersom behov for avløser etter erstatningsmessig
hjemtransport)