Velkommen til Fornebu SparebankValgmøte kunngjøring

Valg av kundemedlemmer til Representantskapet.