SENIORlånet

Vårt beste lånetilbud for deg som er over 60 år og som eier egen bolig.
  • Du får et lån med pant i boligen
  • Du velger selv om du vil ha lånet utbetalt som en engangssum, som månedlig tillegg til pensjon, eller som en kombinasjon
  • Du betaler verken renter eller avdrag på lånet så lenge du bor i boligen
  • Du beholder eierskapet til boligen

Om SENIORlånet

Priser

SENIORlånet

SENIORlånet Nominell rente Effektiv rente
SENIORlånet, fra 4,05 % 4,25 %
Omkostninger:    
Etableringsgebyr, fra 3.000 kr  
Tinglysningsgebyr, fra 430 kr  

SENIORlånet kalkulator

Få personlig rådgivning